De besturen van De Rede, Het Zwin College, SKVOH en het Zeldenrust-Steelantcollege hebben in augustus 2017 een speciale Taskforce ingesteld die een breed gedragen plan heeft gemaakt dat voorziet in behoud en versterking van het voortgezet onderwijs in de regio. De Taskforce is ingesteld met steun van de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst, de provincie Zeeland, de BZW alsmede de ministeries van OCW en BZK.

Op woensdag 20 december 2017 is het plan van aanpak van de Taskforce Toekomst Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen formeel goedgekeurd door de schoolbesturen en de gemeentebesturen van Terneuzen, Sluis en Hulst, de ministeries van OCW en BZK en de provincie Zeeland. De schoolbesturen gaan met elkaar fuseren en de overheden hebben financiƫle afspraken gemaakt om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen.